Personlig service Eget verksted
Search-icon

Default

Personopplysninger

Verktygsboden Erfilux AB ivaretar ditt personvern og bestreber seg på alltid å beskytte dine personopplysninger på best mulig måte. Det er Verktygsboden Erfilux AB sitt mål å alltid overholde alle gjeldende lover og regler for beskyttelse av personopplysninger. Denne erklæringen hjelper deg å forstå hva slags informasjon Verktygsboden Erfilux AB samler inn og hvordan den brukes. Ved å godta erklæringen på nettstedet i forbindelse med kjøp eller registrering av opplysninger, samtykker du til behandling av dine personopplysningene i henhold til retningslinjene nedenfor.


Verktygsboden Erfilux AB, referert nedenfor som «vi» 556457-4712, Källbäcksrydsgatan 1, 507 42 Borås, er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.


Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Vi behandler personopplysningene du oppgir eller har gitt oss, som vi har samlet inn på nettstedet gjennom informasjonskapsler. Personopplysningene som Verktygsboden Erfilux AB behandler er personnummer, navn, e-postadresse, adresse, kjøps-, betalings- og ordrehistorikk, leveringsadresse, IP-adresse og telefonnummer.


Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Dataene kan brukes til identifisering, direkte markedsføring, kundeundersøkelser, nyhetsbrev og statistiske formål. Opplysningene kan også brukes til sendinger via post, SMS og e-post, samt til markedsføring og informasjon via telefon, hvis du ikke har reservert deg mot dette. Du kan når som helst kontakte oss for å avbryte markedsføringen mot deg som kunde.


Opplysningene kan også brukes til å analysere kjøpsvaner med formål om å gi deg relevant informasjon og markedsføring, samt for å forbedre nettstedet, betalingsløsninger og betalingsprosesser. Personopplysningene kan også samkjøres med andre registre, for eksempel kredittopplysningsregistre.


Ved å godta policyen på nettstedet i forbindelse med kjøp eller registrering av opplysninger, samtykker du til at opplysningene overføres til land utenfor EØS.


Hvis hele eller deler av Verktygsboden Erfilux ABs virksomhet selges eller integreres i en annen virksomhet, kan dine personopplysninger leveres ut til våre rådgivere, eventuelle kjøpere og dets rådgivere, og leveres videre til virksomhetens nye eiere.


Slik beskytter vi dine personopplysninger

Vi har iverksatt flere sikkerhetstiltak for at personopplysningene vi behandler skal være lagret på en trygg måte. Vi har implementert sikkerhetsrutiner og tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger, for eksempel sertifiseringsteknologi for nettlesere. Vi har egnede brannmurer og antivirusprogramvare for å beskytte og hindre uautorisert tilgang til nettverket. Vi har begrenset tilgang til stedene der personopplysninger lagres, og de ansatte må identifiseres seg for å få tilgang.


Verktygsboden Erfilux AB bruker også blant annet SSL (Secure Socket Layer) som er en protokoll for sikker overføring av data via Internett (eller andre nettverk). Du som kunde må kontrollere at SSL ikke er deaktivert i innstillingene for nettleseren.


Hvor lenge lagres personopplysningene?

Dersom du har sagt ja til å være registrert kunde hos Verktygsboden Erfilux AB, vil dataene dine bli lagret til du avregistrerer deg. Du kan når som helst avregistrere deg som kunde. Dersom du ikke avregistrerer deg som kunde, vil opplysningene lagres så lenge det er nødvendig i henhold til lovkrav eller for å oppfylle Verktygsboden Erfilux ABs forpliktelse overfor deg, for eksempel for å oppfylle leverings- og garantiforpliktelser.

Opplysningene lagres uansett aldri lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning for personopplysninger.Dine rettigheter

Du har rett til dataportabilitet i henhold til lovgivning for personopplysninger, og rett til å få opplyst en gang per kalenderår gratis hvilke personopplysninger som behandles om deg, uavhengig av hvordan de samles inn. Dersom du ønsker slik informasjon, må du sende en skriftlig forespørsel til oss. I henhold til gjeldende lovgivning for personopplysninger skal forespørselen sendes signert av deg per post til adressen som er angitt på nettstedet. Den kan altså ikke sendes per e-post.


Verktygsboden Erfilux AB ønsker å sikre at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte. Dersom noen av opplysningene du har gitt til Verktygsboden Erfilux AB endres, for eksempel om du endrer e-postadresse, navn eller betalingsopplysninger eller hvis du ønsker å avslutte brukerkontoen din, må du gi Verktygsboden Erfilux AB riktige opplysninger ved å sende en e-post til Verktygsboden Erfilux AB. Du har rett til å be om at personopplysninger blir rettet, blokkert eller slettet når som helst.


Du har rett til å motsette deg at personopplysningene brukes i direkte markedsføring. Dine personopplysninger behandles ikke for formål knyttet til direkte markedsføring hvis du motsetter deg slik behandling. Du har rett til å tilbakekalle et gitt samtykke til behandling av personopplysninger når som helst. Slik tilbakekalling kan begrenses til kun en del av behandlingen, for eksempel den som gjelder direkte markedsføring.


Du har rett til å protestere når personopplysningene behandles for å utføre en oppgave av offentlig interesse som en del av en interesseavveining, men ikke hvis det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav.


Du har rett til begrensning av dine registrerte opplysninger om du anser dem for å være feil.


Koblinger

Vårt nettsted kan inneholde koblinger til andre nettsteder. Denne personvernerklæringen gjelder bare for Verktygsboden Erfilux ABs nettsteder. Når du kobles videre til et annet nettsted, bør du lese personvernerklæringen som gjelder for dette nettstedet. Vær oppmerksom på at Verktygsboden Erfilux AB ikke er ansvarlig for andre nettsteders behandling av dine personopplysninger.Endringer i personvernerklæringen

Verktygsboden Erfilux AB forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst i den grad endringer er nødvendige for å avhjelpe forstyrrelser eller for å oppfylle nye juridiske eller tekniske krav. Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen publiseres på nettstedet.